Konstsmedjan Patricia

 

Allmänt

AB P

Konstsmedjan Patricia

Hudiksvall


Kommentar

Konstsmedjan Patricia fanns i Hudiksvall åtminstone i slutet av 1920-talet och ett antal år framåt. Möjligen förekom tenntillverkningen endast under en mycket begränsad period. Olika ägare finns namngivna, Holmström, Nordling, Larsson,  men inga formgivare.