MacAckes

Garage

Marks                Yearmarks             Place Marks            Designers          Manufacturers

Använd menyn ovan / Please use menu above

Svenska Tennstämplar 1913 - / Swedish Pewter Marks

In this section You will find Swedish Pewter Marks and objects related to different marks. It´s mainly about Modern Swedish Pewter from 1913 and forward. Marks appear in alfabethical order.


If You have any questions? Just click here to send a mail to MacAcke.

I denna delen finns tennföremål och tennstämplar, relaterat till olika stämplar. Webbsidorna handlar om modernt svenskt tenn från 1913 och framåt. Stämplarna är organiserade i bokstavsordning.


Har Du några frågor?  

Klicka här för att skicka ett mail till MacAcke.

Andra länder / Other Countries