MacAckes

Garage

Marks                Yearmarks             Place Marks            Designers          Manufacturers

Välkommen till MacAckes redovisning av Svenska Tennstämplar som förekommer på föremål av svenskt tenn från 1913 och framåt.


Notera även att angivna formgivare inte nödvändigtvis har arbetat med tenn hos angivet företag/tillverkare. Uppgifterna om formgivare avser endast att visa anknytningen mellan formgivare och företag/tillverkare.Behandla informationen på dessa sidor som tips och vägledning. MacAcke gör inga anspråk på att veta sanningen.

Welcome to the MacAcke listing of Swedish pewter marks occurring on pewter objects  from 1913 and onwards.


Please note that a Designer mentioned with a mark not necessarily has worked with pewter under said mark. The Designer mentioning just shows that there is a known connection between Company and Designer.

Please treat the information on this page as guidance. MacAcke doesn´t claim to know the truth.

Använd menyn ovan / Please use menu above

pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
_Hirding Mini
_Hirding Mini
Untitled
Untitled
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled

hackås / AA Tenn

Hantverkarnas Tenn Jokkmokk

Hantverkarnas Tenn Jokkmokk

Jokkmokk

HB (Formgivare/Designer)


Hans Bergström 1904-1996

Helsingborg


Verksam hos:

AB Ystad Metall

H B AB


Herman Bergman Konstgjuteri AB 1895 -

Stockholm

hb svenska presenter

HC

Stockholm

hE


? Hugo Elmqvist

Stockholm

HEJLESTRAND


C V Heljestrand 1808 - 1980

Eskilstuna

HG (Formgivare/Designer)


Hugo Gehlin 1889-1953

Ystad


Verksam hos:

AB Ystad Metall

HL


Juvelerare Harald Linder 1926 -1993

Uddevalla

HL


Juvelerare Harald Linder 1926 -1993

Uddevalla

HN


Harald Nilsson

Malmö

HS


Smycke-Konst, H Svensson

Jönköping

HST


Smycke-Konst, H Svensson, T Svensson

Jönköping

H.SUNDELIUS


Hugo Sundelius 1928 -

Lund

HVA


Hasses Tenn och Silver

Furunäs / Överkalix

HW

HÄRNÖ TENN

Härnösand

HÄRRYDA ÄDELMETALLSMIDE


AB Härryda Ädelmetallsmide 1970 - 2005

Härryda Tenngjuteri AB  2005 -

Mölndal

Formgivare/Designers:

Giorgio Tassinari 1947 -

Dick Olsèn

HE


ENGELBERT AB HERIBERT 1930 -

Stockholm

HIRDING TENN

?