MacAckes

Garage

Marks                Yearmarks             Place Marks            Designers          Manufacturers

Välkommen till MacAckes redovisning av Svenska Tennstämplar som förekommer på föremål av svenskt tenn från 1913 och framåt.


Notera även att angivna formgivare inte nödvändigtvis har arbetat med tenn hos angivet företag/tillverkare. Uppgifterna om formgivare avser endast att visa anknytningen mellan formgivare och företag/tillverkare.Behandla informationen på dessa sidor som tips och vägledning. MacAcke gör inga anspråk på att veta sanningen.

Welcome to the MacAcke listing of Swedish pewter marks occurring on pewter objects  from 1913 and onwards.


Please note that a Designer mentioned with a mark not necessarily has worked with pewter under said mark. The Designer mentioning just shows that there is a known connection between Company and Designer.

Please treat the information on this page as guidance. MacAcke doesn´t claim to know the truth.

Använd menyn ovan / Please use menu above

pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf

O.A. (Formgivare/Designer)

Oscar Antonsson 1898-1960

Ystad


Verksam hos:

AB Ystad Metallindustri

AB Athena
O.AHLBERG (Formgivare/Designer)

Olof Ahlberg 1876-1956

Stockholm


Verksam hos:

Schreuder & Olsson, Stockholm

Fabriksaktiebolaget Hercules, Stockholm

OH ? Å ??

Filipstad

OHL

O H Lagerstedt AB 1888 -

Eskilstuna

OLA

Lergöken Konsthantverk

Alvi Andersson

Ängelholm

ORRKLOU

StockholmO.N.MOO (Formgivare/Designer)

Olle Olsson

Östersund


Verksam hos:

Firma Tennsmeden, Östersund

Jämtslöjd