MacAckes

Garage

Marks                Yearmarks             Place Marks            Designers          Manufacturers

Välkommen till MacAckes redovisning av Svenska Tennstämplar som förekommer på föremål av svenskt tenn från 1913 och framåt.


Notera även att angivna formgivare inte nödvändigtvis har arbetat med tenn hos angivet företag/tillverkare. Uppgifterna om formgivare avser endast att visa anknytningen mellan formgivare och företag/tillverkare.Behandla informationen på dessa sidor som tips och vägledning. MacAcke gör inga anspråk på att veta sanningen.

Welcome to the MacAcke listing of Swedish pewter marks occurring on pewter objects  from 1913 and onwards.


Please note that a Designer mentioned with a mark not necessarily has worked with pewter under said mark. The Designer mentioning just shows that there is a known connection between Company and Designer.

Please treat the information on this page as guidance. MacAcke doesn´t claim to know the truth.

Använd menyn ovan / Please use menu above

pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
Untitled
Untitled
_CM Tekanna
_CM Tekanna
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
_C.R.ENGSTRÖM mini 2
_C.R.ENGSTRÖM mini 2
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf
pastedGraphic.pdf

CAA

?

CAM

Mattinsson Aktiebolaget C A

Stockholm

CARL

?


CB

?

ceb (Formgivare/Designer)


Carl-Einar Borgström 1914-1981

YstadVerksam hos:

AB Ystad Metall

Cela


Celestin Andersson 1903-1953

Stockholm

C.E.MAGNUSSON

StockholmKommentar

Förmodligen ett handelsföretag med försäljning av tennföremål med egen stämpel. Föremålen troligen tillverkade i Nyköping.

CESON

Göteborg

CGH


CG Hallbergs Guldsmedsaktiebolag 1860 - 1961

Stockholm

C.G. Hellberg


CG Hellberg

Insjön, Dalarna

C.J.LUND KONSTTENN


C.J. Lund 1918 -1951

Uppsala

COMP. I.J. (Formgivare/Designer)

Ivar Johnsson 1885 - 1970

C.R. ENGSTRÖM

Leksand

Cyrén (Formgivare/Designer)


Gunnar Cyrén 1931 -

Gävle

CZE


Carl Zibell Metallvarufabrik

Eskilstuna

C.WIDE

Wide Design AB 1970 - 2010

Kolmården

CM

?