Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

Ceson

Allmänt

CESON

K&EC - Carlson K & E, Göteborg 1914 - 1955

CESON, Göteborg 1955 - 1993

Svenskt Guldsmide & Design AB, Falköping 1996 -


Formgivare/Designers:

Tore Eldh 1906-1967


Kommentar

CESON har sitt ursprung i Firman K&EC - Carlson K E i Göteborg. K&EC stämplar ädelmetaller från 1918. CESON stämplas på ädelmetaller från 1955. På Tenn förekommer dock CESON tidigare. Gissningsvis så hakade bröderna Carlson på tenntrenden på 30-talet. CESON, som bolag, införlivades av  Firma Alton, Falköping 1989.

Tore Eldh var konstnärlig ledare på CESON 1943 - 1967. Eftersom han hade en egen verkstad så är föremål med hans signatur inte nödvändigtvis från CESON. Även motsatsen gäller. Föremål stämplade CESON är inte nödvändigtvis formgivna av Tore Eldh.

Tobaksburk
Tobaksburk
Bägare 1930-40-tal
Bägare 1930-40-tal
Kandelabrar
Kandelabrar
Kandelabrar
Kandelabrar
Kandelaber
Kandelaber
Kandelaber
Kandelaber
Kandelaber
Kandelaber
Kandelaber
Kandelaber
Pokal 1937
Pokal 1937
Skrivställ 1933
Skrivställ 1933
Skål 1933
Skål 1933
Skål 1933
Skål 1933
Tallrik
Sjöfartsmuseet
Tallrik
Sjöfartsmuseet

Select page / Välj sidnummer