Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

GVH / Guldvaruhuset

Allmänt

GVH

Guldvaruhuset Aktiebolag

Stockholm


Kommentar

Möjligen har GuldVaruHuset inte haft någon egen tillverkning av tenn utan har låtit stämpla GVH på inköpta föremål. Bl.a förekommer det föremål som ingår i CG Hallbergs sortiment. Övervägande delen av sortimentet förefaller vara stämplat G8.


GVH var SWEDAC-registerat mellan 1923 - 1965.

Bonbonjär 1933
Bonbonjär 1933
Bonbonjär 1933
Bonbonjär 1933
Burk 1949
Burk 1949
Coaster 1933
Coaster 1933
Kandelaber 1933
Kandelaber 1933
Kandelaber 1933
Kandelaber 1933
Kandelaber 1948
Kandelaber 1948
Kanna 1933
Kanna 1933
Klotvas 1933
Klotvas 1933
Ljusstake 1933
Ljusstake 1933
Ljusstake 1933
Ljusstake 1933
Ljusstake 1933
Ljusstake 1933
Skrivbordsset 1933
Skrivbordsset 1933
Skål 1933
Skål 1933
Stop
Stop
Vas 1933
Vas 1933

Select page / Välj sidnummer