Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

Tenn & Metallförädlings AB

Allmänt

Tenn & Metallförädlings AB

Stockholm 1898 -


Föregångare till Fabriksaktiebolaget Herkules.


Formgivare

Robert Busck

Alf Wallander 1862 - 1914

Fat
Alf  Wallander ?
Fat
Alf Wallander ?
Kanna 1900
Kanna 1900
Kanna 1899
Robert Busck
Kanna 1899
Robert Busck
Stop 1900
Stop 1900