Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

SWÅ / Jokkmokks Tenn

Allmänt

SWÅ eller SWÅ + Jokkmokks Tenn

Sigurd Åhman AB

Jokkmokks Tenn

Nya Jokkmokks Tenn

Jokkmokk


Hantverkare/Konstnärer

Lars Pirak m.fl.


Kommentar

SWÅ står för Sigurd Waldemar Åhman en guldsmed som startade tillverkning av tennföremål på 1960-talet. Sigurd Åhman grundade även Jokkmokks Tenn. Detta företag drevs sedan vidare av Sigurd Åhmans dotter. Jokkmokks Tenn köptes så småningom av de anställda som driver företaget vidare.


Likt flera andra hade Åhman äldre och historiska föremål och mönster - inte minst det s.k. lappsilvret - som förlaga. En bidragande orsak till tennproduktionen var den tidens höga silverpris. SWÅ rönte stor framgång med sin tennproduktion och hade som mest över 20 anställda. Från Jokkmokks Tenn har det skett flera avknoppningar bl.a. Hantverkarnas Tenn Jokkmokk


Hos Jokkmokk Tenn har flera kända konstnärer/hantverkare verkat. Mest omtalad är kanske Lars Pirak och hans saltripa.


De bokstavskombinationer som förekommer påstämplade visar vilken hantverkare som tillverkat föremålet.


På senare tid har silvret ånyo fått en mer framträdande roll i tillverkningen hos Nya Jokkmokks Tenn. Även ny design förekommer i allt större utsträckning.

Brosch 1974
SWÅ AA
Brosch 1974
SWÅ AA
Hänge 1975
SWÅ AA
Hänge 1975
SWÅ AA
Hänge 1975
SWÅ JE
Hänge 1975
SWÅ JE
Fat 1975
SWÅ KH
Fat 1975
SWÅ KH
Kåsa 1976
SWÅ KH
Kåsa 1976
SWÅ KH
Skål 1974
SWÅ LB
Skål 1974
SWÅ LB
Kasa med sked 1974
SWÅ LB
Kasa med sked 1974
SWÅ LB
Hänge ”Uppland” 1976
SWÅ MA
Hänge ”Uppland” 1976
SWÅ MA
Fat 1972
SWÅ MC
Fat 1972
SWÅ MC
Hänge ”Åre World Cup” 1974
SWÅ MK
Hänge ”Åre World Cup” 1974
SWÅ MK
Ring
SWÅ TE
Ring
SWÅ TE
Hänge 1974
SWÅ TN
Hänge 1974
SWÅ TN
Hänge 1974
SWÅ TN
Hänge 1974
SWÅ TN
Pokal 1974
SWÅ TN
Pokal 1974
SWÅ TN
Hänge Ackja
SWÅ
Hänge Ackja
SWÅ
Mygga
SWÅ
Mygga
SWÅ
Kåsa 1986
Jokkmokks Tenn AK
Kåsa 1986
Jokkmokks Tenn AK
Kåsa 1984
Jokkmokks Tenn BG
Kåsa 1984
Jokkmokks Tenn BG
Hänge 1977
Jokkmokks Tenn MB
Hänge 1977
Jokkmokks Tenn MB
Halsband 1978
Jokkmokks Tenn MB
Halsband 1978
Jokkmokks Tenn MB
Bägare 1982
Jokkmokks Tenn PT
Bägare 1982
Jokkmokks Tenn PT
Glas 1981
Jokkmokks Tenn
Glas 1981
Jokkmokks Tenn
Bägare 1984
Jokkmokks Tenn RA
Bägare 1984
Jokkmokks Tenn RA
Kopp 1991
Jokkmokks Tenn RN
Kopp 1991
Jokkmokks Tenn RN
Pokal 1988
Jokkmokks Tenn RN
Pokal 1988
Jokkmokks Tenn RN
Kåsa 1986
Jokkmokks Tenn UE
Kåsa 1986
Jokkmokks Tenn UE
Dosa med lock 2000
Jokkmokks Tenn WA
Dosa med lock 2000
Jokkmokks Tenn WA

Select page / Välj sidnummer