Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

Vackrare Vardagsvara

Allmänt

Avdelning hos Wikman och Wiklund i Stockholm i samarbete med Svenska Slöjdföreningen.

Från 1924 fristående firma.

Innehavare Grosshandlaren Ernst Holmqvist.

Egen stämpel/logotyp.


Kommentar

Bland medarbetare kan nämnas Estrid Ericson som var anställd som konsulent.

Bröderna Tage Fougstedt och Nils Fougstedt samt Edvin Ollers var några av de vilkas föremål var till försäljning hos Vackrare Vardagsvara där tenn bara var en del av sortimentet.

Den största delen av tennföremål stämplade med Vackrare Vardagsvara stämpeln är formgivna av Edvin Ollers.

Tobaksburk 1926
S&O
Tobaksburk 1926
S&O
Vas 1928
S&O
Vas 1928
S&O