Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

Nordtenn

Allmänt

NORDTENN

Det finns samband med tillverkaren Lundin & Lindberg i Eskilstuna.


General

NORDTENN

There is a connection to Lundin & Lindberg i Eskilstuna.

Gräddsnipa 1934
Gräddsnipa 1934
Kandelaber 1939
Kandelaber 1939
Pokal 1938
Pokal 1938
Pokal 1938
Pokal 1938
Pokal med lock 1930-tal
Pokal med lock 1930-tal
Skål 1935
Skål 1935
Sockerskål 1934
Sockerskål 1934
Tobaksburk 1938
Tobaksburk 1938