Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

Gamleby Tenn

Allmänt

Gamleby Tenn

Gamleby, Småland


Innehavare/Designers/Hantverkare

Ingvar Bossler 1904 - 1968

Kunglig hovleverantör


Kommentar

Firman Gamleby Tenn startades av Ingvar Bossler i slutet av 1920-talet. Den upphörde vid andra världskrigets början förmodligen på grund av brist på råvara. Troligen härstammar alla föremål stämplat Gamleby Tenn från Ingvar Bossler men bara en del är stämplade med I BOSSLER.


Ingvar Bossler övertog sin faders Urmakeriaffär i mitten av 1920-talet. Urmakerifirman, Anderssons Ur-Optik-& G-Affär J E,  var registrerad i Swedac mellan 1929 - 1960. Ingvar Bossler är bror till konstnären/målaren Hilding Bossler men är själv inte helt obekant som tonsättare till dikter av bl.a. Nils Ferlin.

Ask
Ask
Ask för Manschettknappar 1934
I Bossler
Ask för Manschettknappar 1934
I Bossler
Fat 1934
Fat 1934
Kandelaber
I Bossler
Kandelaber
I Bossler
Ljusstake
Ljusstake
Ljusstake
Ljusstake
Ljuskrona
Ljuskrona
Ljuslampett
Ljuslampett
Servetthållare
Servetthållare
Skulptur 1934
I Bossler
Skulptur 1934
I Bossler
Skål
I Bossler
Skål
I Bossler
Spegel
Spegel
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas
Vas (Tennskodd)
Vas (Tennskodd)

Select page / Välj sidnummer

Ingvar Bossler är väl känd i Västervikstrakten för sina generösa donationer. Vid sin död testamenterade han inventarier och pengar, till en stiftelse som bland annat delar ut stipendier till musik- och kulturintresserade ungdomar.


Stiftelsen ligger även bakom Bosslerrummet på Erneborgs seniorboende i Gamleby.


Hösten 2017 lät Bosslerstiftelsen försälja Bosslerrummets tennföremål hos Västerviks Auktionsbyrå, till genomgående höga priser.