Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

Använd menyn ovan / Please use menu above

I denna delen finns tennföremål och tennstämplar, relaterat till olika tillverkare. Webbsidorna handlar om modernt svenskt tenn från 1913 och framåt.


Har Du frågor?  

Klicka här för att skicka ett mail till MacAcke.

In this section You will find Swedish Pewter Marks and objects related to different manufacturers.It´s mainly about Modern Swedish Pewter from 1913 and forward.


Do You have any questions? Just click here to send a mail to MacAcke.

Tillverkare / Manufacturers

Andra länder / Other Countries