Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

Fougstedt Tenn

Allmänt

Fougstedt Tenn

Stockholm


Formgivare/Designers

Fougstedt, Nils

Fougstedt, Tage


Kommentar

Firman drevs av bröderna Tage och Nils Fougstedt åtminstone i början av 1920-talet. 1924 ställde man ut i Helsingfors men vad som hände efter hösten 1924 då firma Svenskt Tenn startat och Tage Fougstedt blivit anställd hos Nordiska Kompaniet (NK) är ännu höljt i dunkel.

Troligtvis stämplade man inte sina föremål utan nöjde sig med att signera. Själva stämpelverktyget kostade säkert en del att tillverka vilket kan ha varit en bidragande orsak. I vissa fall förekommer etikettsmärkning (se ovan).

Fougstedt Tenn var leverantör av tennföremål till Stockholmsfirman Wikman & Wiklunds avdelning Vackrare Vardagsvara där bland andra Estrid Ericson, grundare av Firma Svenskt Tenn,  arbetade.

Spegellampett
Spegellampett