Swedish

Pewter

Designers

Designers           Manufacturers           Marks          

Allmänt

Tage Fougstedt

Tage Fougstedt 1882 - 1968

Stockholm


Verksam hos

Fougstedt Tenn, Stockholm

Firma Svenskt Tenn, Stockholm

Nordiska Kompaniets (NK) metallavdelning


Kommentar

Tennsmed, målare och formgivare.

Tage Fougstedt var en av tre bröder med stora konstnärliga talanger. Började sin bana på Fougstedt Tenn som han drev tillsammans med sin bror Nils. De levererade bland annat till Wikman och Wiklunds avdelning Vackrare Vardagsvara. Hans bröder - Nils Fougstedt och Arvid Fougstedt - är mer kända.

Tage Fougstedt var anställd som formgivare hos NK när Nils Fougstedt och Estrid Ericsson startade Firma Svenskt Tenn men kom att arbeta i verkstaden hos Svenskt Tenn där hans bror Nils blev en högt uppskattad formgivare. Tennföremål  signerade av Tage Fougstedt är relativt ovanliga, däremot förekommer det inte sällan målningar.

Tage Fougstedt

Bord med tennskiva 1931
Bord med tennskiva 1931
Bricka 1923
Fougstedt Tenn
Bricka 1923
Fougstedt Tenn
Burk med lock 1923
Fougstedt Tenn
Burk med lock 1923
Fougstedt Tenn
Kanna 1923
Fougstedt Tenn
Kanna 1923
Fougstedt Tenn
Kandelaber 1923
Fougstedt Tenn
Kandelaber 1923
Fougstedt Tenn
Kandelaber 1924
Kandelaber 1924
Ljusplåtar 1923
Fougstedt Tenn
Ljusplåtar 1923
Fougstedt Tenn
Skrin 1923
Fougstedt Tenn
Skrin 1923
Fougstedt Tenn
Spegel 1924
Fougstedt Tenn
Spegel 1924
Fougstedt Tenn
Spegel 1930
Spegel 1930
Spegellampetter 1930
Spegellampetter 1930
Vas 1924
Fougstedt Tenn
Vas 1924
Fougstedt Tenn

Select page / Välj sidnummer