Swedish

Pewter

Designers

Designers           Manufacturers           Marks          

Anna Thulin

Allmänt

AT

Anna Thulin  1904 - 1996


Verksam hos

AB Ystad Metall


Kommentar

Anna Thulin var utbildad vid Tekniska skolan (Konstfack). Hon arbetade som teckningslärare i Ystad och Tomelilla, och illustrerade även läse-och räkneböcker, där Elsa Beskow och Herman Siegvald stod för texterna.

Pasted Graphic 28.pdf
Pasted Graphic 28.pdf
Pasted Graphic 29.pdf
Pasted Graphic 29.pdf