Swedish

Pewter

Designers

Designers           Manufacturers           Marks          

Rolf Engströmer

Allmänt

R Engströmer

Rolf Engströmer 1882 - 1970

Arkitekt, Inredningsarkitekt, Formgivare


Verksam hos:

Fabriksaktiebolaget Kronsilver (FAK)

Egen Firma (AB Jefta)


Kommentar

Rolf Engströmer samarbetade med kända personer som Carl Bergsten, Gunnar Asplund och Ragnar Hjort. Rolf Engströmer deltog på Stockholmsutställningen 1930 i FabriksAktiebolaget Kronsilvers monter. Rolf Engströmer formgav föremål i såväl nysilver som brons och tenn hos FAK. Till Engströmers mer kända arbeten hör hans arbeten med inredningen till Svenska Amerikalinjens M/S Kungsholm 1928.

Representerad på Nationalmuseum.

Amfora 1936
Fabriks AB Kronsilver (FAK)
Amfora 1936
Fabriks AB Kronsilver (FAK)
Askfat 1934
Fabriks AB Kronsilver (FAK)
Askfat 1934
Fabriks AB Kronsilver (FAK)
Askfat 1935
Fabriks AB Kronsilver (FAK)
Askfat 1935
Fabriks AB Kronsilver (FAK)
Bägare 1934
Fabriks AB Kronsilver (FAK)
Bägare 1934
Fabriks AB Kronsilver (FAK)