Swedish

Pewter

Designers

Designers           Manufacturers           Marks          

Henry Gustafsson

HENRYG

Henry Gustafsson 1943 - 2005

Konstnär, Tecknare, Skulptör och Bilmekaniker.Kommentar

Henry Gustafsson är sannolikt mest känd för skulpturen Lyftet vilken finns i en icke föraktlig upplaga. Den är så populär att den ibland kallas för Smålands Dalahäst och sägs symbolisera senigheten och viljan hos den småländska befolkningen. Förebilden till skulpturen är Henry Gustafssons egen far, Erik Gustafsson. Tennfigurerna  tillverkades i samarbete med företaget Vimmerby Tenn i Vimmerby. Efter Henry Gustafssons bortgång har hans hustru fortsatt tillverkningen av några av hans alster. Förutom Lyftet har Henry Gustafsson även gjort offentliga utsmyckningar, träsnideri, teckningar och oljemålningar.

Fjäril 1987
Henry Gustafsson
Fjäril 1987
Henry Gustafsson
Lyftet 1995
Henry Gustafsson
Lyftet 1995
Henry Gustafsson
Svin & Viking 1989
Henry Gustafsson
Svin & Viking 1989
Henry Gustafsson