Swedish

Pewter

Designers

Designers           Manufacturers           Marks          

Urban Ström

Allmänt

Urban Ström

Urban Ström

Göteborg?
Kommentar

Startade framställningen av båtreliefer 1959. Efter en tid har tekniken även förts över till tavlor.

Allmogesnipa
Allmogesnipa
Galeas 1992
Galeas 1992
Galeas
Galeas
Götheborg 1987
Götheborg 1987
Skonare 1979
Skonare 1979
Skonare 1980
Skonare 1980
Skonare 1988
Skonare 1988
Skonare 1994
Skonare 1994
Trålare1981
Trålare1981
Trålare 1989
Trålare 1989
Trålare 1981
Trålare 1981
Trålare 1996
Trålare 1996

Select page / Välj sidnummer