Swedish

Pewter

Designers

Designers           Manufacturers           Marks          

Olof Ahlberg

Allmänt

O.AHLBERG

Olof Ahlberg 1876 - 1956

Utbildad på Tekniska skolan (Konstfack) samt

Studieresor till Tyskland, Frankrike och Italien.


Verksam hos

Schreuder & Olsson, Stockholm

Fabriksaktiebolaget Hercules, Stockholm


Representerad på

Nationalmuseum

Fat
Schreuder & Olsson
Fat
Schreuder & Olsson
Ljusstakar 
Fabriks AB Hercules
Ljusstakar
Fabriks AB Hercules
Skrivbordsset 1908-10
Schreuder & Olsson
Skrivbordsset 1908-10
Schreuder & Olsson