Swedish

Pewter

Designers

Designers           Manufacturers           Marks          

Nils Redeby

Allmänt

N.Redeby

Nils Robert Valdemar Redeby 1880 - 1970

Ursprungligen silversmed. Kom på senare tid att arbeta med tenn.


Verksam hos

AB Libraria

Egen verkstad, Stockholm

Redeby Metallfabrik AB,Bromma


Kommentar

Redeby hade verkstad inne i Stockholm på Riddargatan. 1968 flyttades verksamheten till den egna villan i Bromma. Silverprisets starka uppgång i slutet på 1960-talet kan ha medverkat till detta. I samband härmed ökade också Redebys intresse för tenn.

Redeby finns registrerad i SWEDAC som NR eller N Redeby.

Sonen Olle B Redeby fortsatte familjetraditionen.

Fältpräst
Libraria
Fältpräst
Libraria
Vas 1966
Libraria
Vas 1966
Libraria
Vas
Vas