Swedish

Pewter

Designers

Designers           Manufacturers           Marks          

Allmänt

GAN

Gösta Adrian Nilsson 1884 - 1965

Utbildad i Köpenhamn. Medlem av Halmstadgruppen.


Verksam hos

Astrid M Aagesen, Hälsingborg


Representerad på

Nationalmuseum, Kulturen i Lund.

Gösta Adrian Nilsson

Bricka 1935
Bricka 1935
Bricka 
St Göran och Draken
Bricka
St Göran och Draken
Fat 1933
Fat 1933
Kexburk 1930
Nationalmuseum
Kexburk 1930
Nationalmuseum