Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

Widerholm & Dahlberg

Allmänt

WD eller Widerholm & Dahlberg

Eskilstuna


Kommentar

Ett av många metallföretag i Eskilstuna som var delaktiga i den omfattande produktionen av tennföremål på 1930-talet. Bland de mer framträdande företagen i Eskilstuna fanns K.E.& Co (Knut Eriksson och Company), L&L (Lundin & Lindberg) samt OHL (O H Lagerstedt). Det finns för närvarande ingen känd namngiven formgivare/designer hos Widerholm & Dahlberg men det har säkert förekommit.

Widerholm & Dahlberg är en tämligen sällsynt stämpling och förkommer framför allt på den roliga kragknappsburken.

Dosa med lock
Dosa med lock
Korkskruv
Korkskruv
Kragknappask
Kragknappask