Swedish

Pewter

Manufacturers

Manufacturers         Designers                Marks          

KSL / Lindbloms Silversmide

Allmänt

KSL eller K.Lindblom eller R.Lindblom


Lindbloms Silversmide 1974 - 1991

Jönköping


Kommentar

KSL förknippas ofta med två bröder Lindblom, Kurt och Roland. Åtminstone en av dem, Kurt, var silversmed och på hans tavlor förekommer även stämplingen med KSL. Kurt Lindbloms serie med John Bauer motiv hör till hans mest kända tavlor. Roland Lindblom är känd inte minst för sina tavlor med bilmodeller. Det är oklart hur bröderna hanterade signaturerna. En del motiv verkar förkomma med olika signaturer.

Tavlorna var tämligen kostsamma. En tavla som t.ex. Spelemannen nedan kostade år 1990 3.500 SEK.

Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Kurt Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom
Tavla
Roland Lindblom

Select page / Välj sidnummer